Super League

De Super League was bedoeld als een exclusieve competitie waarin enkele van de grootste voetbalclubs ter wereld zouden deelnemen, los van de bestaande nationale competities. Dit voorstel leidde tot hevige kritiek van fans, spelers en voetbalorganisaties. Ze betoogden dat het de sportiviteit aantastte en de traditionele piramide van het voetbal bedreigde. De Super League-plannen werden uiteindelijk opgeschort na intensief protest, waardoor de toekomst van dergelijke initiatieven onzeker bleef.


Voetbalspullen